MÅLRETTET          PROFESSIONEL             ENGAGERET

Mange advokatfirmaer har et stigende behov for, at medarbejderne kan engelsk på et højt niveau. Deres arbejde er blevet mere internationalt, og det stiller store krav, når de skal skrive mails, breve og kontrakter samt holde møder med udenlandske klienter. I det hele taget kommunikere professionelt på engelsk. 

Jeg holder kurser i juridisk engelsk og dansk kommunikation, som er målrettet advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer. 

Mine kunder er mellemstore og store advokatfirmaer, og jeg underviser på åbne kurser gennem Danske Advokater.

 

Context - Enighedsvej 49B - 2920 Charlottenlund - telefon +45 2016 4298 - context@mail.dk